CHUÔNG BÁO CHÁY YUN YANG

Mã sản phẩm : CHUÔNG BÁO CHÁY YUN YANG
Liên hệ

CHUÔNG BÁO CHÁY YUN YANG

 Thông số kỹ thuật: 

CHUÔNG BÁO CHÁY YUN YANG
– 24VDC Two wire with polarity
– 25mA Low current consumption with High DB output
– Sound pressure 100dB+/- 5dB
– Standard voltage 24V DC